Priser & regler

    • Årskort. 3000:- löp 12mån
    • Halvårsort. 2000:- 1/1-30/6 alt. 1/7-31/12
    • Hyra. 350:-/tim

Priserna är inkl. moms.
Pengar sätts in på BG-konto: 304-5259.
Glöm inte att uppge namn vid insättning på BG-konto.

ALL ridning sker på egen risk.
All hästskit skall mockas undan.
Ridhuser är öppet för fri ridning på ej bokade tider, så kom ihåg att kolla innan ni åker.
Longering och tömmkörning endast tillåtet efter överenskommelse med ridande ryttare.
Löshoppning sker på bokad eller hyrd tid.